Servicii

Drept Civil si dreptul familiei

 • Asistența și reprezentare în litigii civile de orice natură;
 • Consultanță juridică cu privire la aplicarea legii civile;
 • Consultanță și asistență în desfășurarea tranzacțiilor imobiliare, verificarea veridicității și temeiniciei titlurilor de proprietate, a eventualelor dezmembraminte ale dreptului de proprietate sau a eventualelor garanții imobiliare instituite (ipoteca, servitute);
 • Asistență și reprezentare în acțiunile având ca obiect materia revendicărilor imobiliare (revendicare teren sau construcție); cât și acţiuni în grăniţuire, uzucapiune , accesiune, ieşiri din indiviziune;
 • Succesiuni și partaje;
 • Redactarea, modificarea, negocierea și încetarea contractelor civile;
 • Contestații la executare;
 • Contravenții;
 • Asociații de proprietari și fundații;
 • Divorț și anulare căsătorie;
 • Încredințare minori;
 • Stabilire, majorare/reducere pensie de întreținere;
 • Stabilire domciliu minori;
 • Stabilire, tăgadă paternitate;
 • Încetare măsură plasament;
 • Tutelă/Curatelă;
 • Adopții;
 • Partaj bunuri comune și coachiziție;
 • Asistență și reprezentare în fața notarilor publici și a executorilor judecătorești;
 • Legalizarea și punerea în executare a dispozitivelor hotărârilor judecătorești;
 • Atestarea conținutului, datei și a identității părților semnatare ale unui document.

Drept comercial

 • Procedura Insolvenței;
 • Înființarea societăților comerciale, asociațiilor și fundațiilor;
 • Înființări sucursale, filiale, puncte de lucru;
 • Retragere sau Excludere asociat, Conflicte între asociati, acționari și partenerii comerciali;
 • Dizolvare sau Absorbție;
 • Concurență comercială;
 • Recuperare debite, investiri cu formula executorie,
 • Somații de plată;
 • Asistență și reprezentare în fața instanțelor de orice grad, competente în a soluționa litigii comerciale;

Dreptul muncii

 • Asistență și consultanță juridică privind diverse aspecte ale relațiilor contractuale de muncă;
 • Redactări contracte de muncă;
 • Contestații decizii de pensionare sau de sancționare;
 • Negociere clauze speciale ale contractelor de muncă;
 • Asistență și reprezentare juridică în conflictele de muncă, atât la nivel individual cât și colectiv;

Drept penal

 • Asistență juridică în fața organelor de cercetare penală și în fața instanțelor de judecată;
 • Reabilitare judecatorească;
 • Furt, tâlhărie, înșelăciune, delapidare sau gestiune frauduloasă;
 • Infracțiuni economice;
 • Infracțiuni de corupție;;
 • Accidente rutiere produse datorită conducerii sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor;

Dreptul proprietatii intelectuale

 • Litigii referitoare la brevete, mărci comerciale, dreptul de copyright, concurenţa neloială şi alte probleme de gen;
 • Efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării mărcilor și inventiilor la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;

Deși nu atât de uzuale, problemele legislative pot apărea și în numeroase alte ramuri ale dreptului, precum Dreptul Fiscal, Dreptul Internațional, Dreptul Comunitar, Dreptul aero-spatial, Dreptul naval, Dreptul Arhivistic. Cabinetul va efectua toate diligentele necesare pentru rezolvarea cat mai rapida si eficienta a tuturor spetelor.